تبلیغات
apple id روانشناسی با طعم موفقیت - از مترسکی سوال کردم : آیا از تنها ماندن در این مزرعه بیزار نشده ای ؟
از مترسکی سوال کردم : آیا از تنها ماندن در این مزرعه بیزار نشده ای ؟
پاسخم داد : در ترساندن دیگران برای من لذت به یاد ماندنی است پس من از کار خود راضی هستم و هرگز از آن بیزار نمی شوم!
اندکی اندیشیدم و سپس گفتم : راست گفتی! من نیز چنین لذتی را تجربه کرده بودم!
گفت : تو اشتباه می کنی!
زیرا کسی نمی تواند چنین لذتی را ببرد مگر آنکه درونش مانند من با کاه پر شده باشد!!!
تاریخ : سه شنبه 10 آذر 1394|07:31 بعد از ظهر| نویسنده:REZA_ZDR |نظرات