تبلیغات
apple id روانشناسی با طعم موفقیت - دستم را در میان قلم ها گم میکنم
دستم را در میان قلم ها گم میکنم
نوشته هایم را در سطر ها گم میکنم

زندگی در دل خاکیان
عشق را در میان هوس ها گم میکنم

آمدن ها را از پی رفتن ها
عشق را در میان کلمه ها گم میکنم

دیروز را از پی امروزها
عشق خدایم را در میان عشق های خاکیم گم میکنم

برو جوان عشق را اینجا نجوی
عشق را در میان محراب ها گم میکنم

نمی دانم دیگر عاشق باشم یا نه ؟
کم کم عشق زلیخایی ام (عشق به خدا)را نیز گم میکنم.....
تاریخ : دوشنبه 18 آبان 1394|04:58 بعد از ظهر| نویسنده:REZA_ZDR |نظرات