تبلیغات
apple id روانشناسی با طعم موفقیت - بی سوادان قرن ۲۱
بی سوادان قرن ۲۱
کسانی نیستند که
نمی توانند بخوانند و بنویسند ،
بلکه کسانی هستند که
نمی توانند
آموخته های کهنه را دور بریزند
و دوباره بیاموزند …
الوین تافلر

* * * * * * * * * * * * * * *

نعره هیچ شیری
خانه چوبی مرا خراب نمی کند،
من از سکوت موریانه ها میترسم.

* * * * * * * * * * * * * * *

به شخصیت خود…..
بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید...
زیرا شخصیت شما…
جوهر وجود شماست...
و آبرویتان…
تصورات دیگران
نسبت به شما است

* * * * * * * * * * * * * * *

گورستان ها پر از افرادی است که
روزی گمان می کردن که...
چرخ دنیا بدون آنها نمی چرخد

* * * * * * * * * * * * * * *

مشکل فکر های بسته
این است که
دهانشان پیوسته باز است . . .

* * * * * * * * * * * * * * *

روزی برای بعضی آدم ها
تنها یک خاطره خواهید بود…
تلاش کنید که
لااقل خاطره ای خوش باشید…

* * * * * * * * * * * * * * *

تنها دو گروه نمى توانند
افکار خود را عوض کنند:
دیوانگان تیمارستان
و مردگان گورستان.
“وین دایر”

* * * * * * * * * * * * * * *

کـــــــــــم بــاش
از کم بودنت نتــــــــرس
اونی که اگـه کم باشی
ولــــــــت میکنه،
همونه که اگه زیـــاد باشی
حیف و میلت میکنه . . .

* * * * * * * * * * * * * * *

یک درخت
هرچقدر هم که بزرگ باشد
با یک دانه آغاز میشود،
طولانی ترین سفرها با اولین قدم.
(لائوتسه)

* * * * * * * * * * * * * * *

انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،
دو دل دارنــــــــد ؛
دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد
و پنهـــــــــــــــان است
و دلـــــــــــــــى که میخندد
و آشکـــــــــــــــار است.
* * * * * * * * * * * * * * *

زمانیکه خاطره هایتان
از امیدهایتان قوی تر شدند ،
روزگار افولتان در راه است . . .

* * * * * * * * * * * * * * *

برخی آدمها به یک دلیل
از مسیر زندگی ما می گذرند
به ما درسهایی بیاموزند
که اگر می ماندند
هرگز یاد نمی گرفتیم

* * * * * * * * * * * * * * *

اگر میخواهی دروغی نشنوی ،
اصراری برای شنیدن حقیقت مکن

* * * * * * * * * * * * * * *

بعضی آدم ها
مثل عکس ها می مونند:
زیاد بزرگشون کنی ،
کیفیتشون میاد پایین!

* * * * * * * * * * * * * * *

کسانی که
پشت سرتان حرف می زنند ،
دقیقا به همانجا تعلق دارند ؛
پشت سرتان
* * * * * * * * * * * * * * *

وقتی به یکی
زیادی تو زندگیت اهمیت بدی ؛
اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی

به همین راحتی …

* * * * * * * * * * * * * * *

تو رابطتون سنگ بندازین
تا متوجه عمقش بشین

* * * * * * * * * * * * * * *

به اندازه ی باورهای هر کسی ؛
با او حرف بزن ….
بیشتر که بگویی ،
تو را احمق فرض خواهد کرد…!!!

* * * * * * * * * * * * * * *
تاریخ : دوشنبه 18 آبان 1394|04:40 بعد از ظهر| نویسنده:REZA_ZDR |نظرات