تبلیغات
apple id روانشناسی با طعم موفقیت - درکش نکنى , کعبه و بتخانه یکیست..
باران که شدى مپرس ، این خانه ى کیست...

سقفِ حرم و مسجد و میخانه یکیست...


باران که شدى ،  پیاله ها را نشمار...

جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست...


باران ! تو که از پیش خدا مى آیی...

توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست...


بر درگه او چونکه بیفتند، به خاک...

شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست...


با سوره ى دل ، اگر خدارا خواندى...

حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست...


این بى خردان ، خویش ، خدا مى دانند...

اینجا سند و قصه و افسانه یکیست...


از قدرت حق ، هرچه گرفتند به کار...

در خلقت حق ، رستم و مورانه یکیست...


گر درک کنى ، خودت خدا را بینى...

درکش نکنى  , کعبه و بتخانه یکیست..
تاریخ : پنجشنبه 14 آبان 1394|12:24 بعد از ظهر| نویسنده:REZA_ZDR |نظرات