تبلیغات
apple id روانشناسی با طعم موفقیت - ! همه پاکند......
پســـرها گلهـ ه میکنند از آهن پرستیـ دخترها:|
دخترها شاکیـــ اند از تنـــ پرستیــــ پسرها!
پسرها میگویند عاملـــ گناهــ ه ما دخترایـــ بیـــ حجابند کهــ ه مارو به هوســ میندازند!
دخترها میگویند عاملــ گناهــ ه ما پســرا هستند که رویـ ما غیرتــ ندارند و خودشانــ فلانــ و بسار در خیابانها آزاد میگردند!
کل کل و دعوا میکنند
از همــــ:| متنفر میشوند!
آخر سر یکی میگوید چقدر احمق بودم که میلیونها برای آرامششـــ خرج کردم(!)
و دیگریـــ میگوید من چقد خـــر بودم که تنمــ را در اختیار او گذاشتمــ و اعتماد کردمــ(!)
هیچکس مقصر نیست!همهـــــــــــــ ه پاکند!......
لابد خدایـــ بالاسرشانـــ گناهکار استـــ!!!!-__-
آریــ آخرشـــ همانـــ خدا باید بشنود که بنده اشـــ میگوید مشکلتـــ با من چیستــ?چرا با من بدیـــ?
چرا اونو از من گرفتیـــ?!
عجب صبــــــــــری خدا دارد!.....
هیچکس نمی‌خواهد اولـــ{ خودش }را پاکـــ نگهدارد بعد از جنســـ مخالفـــ توقع پاکیـــ داشته باشند!
همه پاکند......
*_*
تاریخ : دوشنبه 27 مهر 1394|06:13 بعد از ظهر| نویسنده:REZA_ZDR |نظرات