تبلیغات
apple id روانشناسی با طعم موفقیت - ﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﻫﻴـﭗ ﻫﺎﭘﻴﻢ....
♥ﻧﺴﻞ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺗﻮ ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺍﻫﻨﮕﺎﻱ ﺻﺎﺩﻕ...√
♥ﻧﺴﻞ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﻋﻘﺪﻩ ﺭﻭ ﭘﻴﻚ ﻋﺮﻕ ﺑﺎ ﺍﻫﻨﮕﺎﻱ← ﺳﻮﺭﻧﺎ...√
♥ﻧﺴﻞ ﻋﺸﻖ ﻻﺗﻲ ﺑﺎ ﺍﻫﻨﮕﺎﻱ← ﺣﺼﻴﻦ√
♥ﻧﺴﻞ ﻣﺸﺘﻲ ﮔﺮﻱ ﺑﺎ ﺍﻫﻨﮕﺎﻱ← ﻫﻴﭽﻜﺲ...√
♥ﻧﺴﻞ ﺧﻮﺩﺧﻮﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﻫﻨﮕﺎﻱ ←ﺑﻬﺮﺍﻡ....√
♥ﻧﺴﻞ ﺗﻔﻜﺮ ﺩﺭ ﺍﻫﻨﮕﺎﻱ← ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻭ....√
♥ﻧﺴﻞ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﻫﻨﮕﺎﻱ ←ﺷﺎﻫﻴﻦ...√
♥ﻧﺴﻞ ﺗﺨﻴﻼﺕ ﺑﺎ ﺍﻫﻨﮕﺎﻱ← ﺯﺩﺑﺎﺯﻱ....√
♥ﻧﺴﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﻲ← ﺑﺎ ﺍﻫﻨﮕﺎﻱ ﻳﺎﺱ ﻭ ﺑﻴﺒﺎﻙ....√
♥نسل تخس بازیه با اهنگای ← ارمین ...√
♥نسل فهمیدن مشکلات دردا بغضا با اهنگای← تتلو....√
♡ﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﻫﻴـﭗ ﻫﺎﭘﻴﻢ.....✃ ✄
♡نسلی که از بیرون تحریم هستیم از داخل فیلترツ
♡ هم از دزد میترسیم هم از پلیس☼
♡نسلی که جنگ نرفتیم ولی موجی و بی اعصابیم…
▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅(ڪے
۩ خـــ♥ــدا اخـــــ ♂ ـــــر ஓ و عـــاقبــ☻ـــت☜ بچهـــ هامونو به ♗خــیر کنه ๏̯̃๏
تاریخ : دوشنبه 27 مهر 1394|06:09 بعد از ظهر| نویسنده:REZA_ZDR |نظرات