تبلیغات
apple id روانشناسی با طعم موفقیت - نـآمـَـردَم اَگــه بـآ ایـטּ صــבآی خَـنــده نَــرَقـصـــونَـمــت ( ! ).:.:. ✘
✘ .:.:. گـآهی بـآیـَـد بـخَـنــدی .:.:. ✘
✘ .:.:. بــآ صــِدآی بــُلـَنـد .:.:. ✘
✘ .:.:. ڪــه ڪــَر شَــوَد آســمــآטּ .:.:. ✘
✘ .:.:. وَ فــَریـآد بــزَنــی .:.:. ✘
✘ .:.:. دُنیــآ .:.:. ✘
✘ .:.:. نـآمـَـردَم اَگــه بـآ ایـטּ صــבآی خَـنــده نَــرَقـصـــونَـمــت ( ! ).:.:. ✘
تاریخ : دوشنبه 27 مهر 1394|06:01 بعد از ظهر| نویسنده:REZA_ZDR |نظرات